Page 2 - Bratstvo202111
P. 2

Slovo na úvod ............................................................................. strana 3     Slovo povzbudenia ...................................................................... strana 5     Chanuka ......................... ........................................................... strana 8     Správy z diaspóry ....................................................................... strana 14

    Aktuálne projekty:                 Kontaktná adresa:

    Projekt „Nádej“    variabilný symbol 777     CHEVRA
    Projekt „Liečebný pobyt“  variabilný symbol 1033  Národná 10
    Projekt „Sanitka“   variabilný symbol 85000    010 01 Žilina
    Projekt „Kamila“   variabilný symbol 2019     Slovensko
    Projekt „Jenni“    variabilný symbol 222
    Projekt „Chlieb života“  variabilný symbol 18   www.chevra.sk
                            e-mail: chevra@chevra.sk
                           tel./fax: +421 (41) 56 40 536
        Číslo bankového účtu        Číslo bankovního účtu
        pre Slovenskú republiku        pro Českou republiku
     Československá Obchodní Banka, a.s.,  Československá Obchodní Banka, a.s.
       číslo účtu: 107656253 / 7500     číslo účtu: 180773659 / 0300
     IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253  IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659             Kalendár našich podujatí:

             CHANUKA 4 - 5 / 12 / 2021

              PKPI 11 - 14 / 08 / 2022
   1   2   3   4   5   6   7