Page 4 - Bratstvo202111
P. 4

videl, že plače, aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa a povedal:
    Kde ste ho položili? A oni Mu povedali: Pane poď a pozri! A Ježiš zaplakal. Vtedy vraveli
    Židia: Hľa, ako ho mal rád!“ (Ján 11:32-35) Ježiš plakal s plačúcimi a ako to je so mnou? –
    „Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi.“ (Rimanom 12:15) Ježiš počul a počuje sto-
    nanie väzňa, nemocných, zúfalých, plač a túžbu Božieho stvorenia. Stvorenie očakáva
    na zjavenie sa synov a dcér Božích: „Lebo túžobné vyzeranie stvorenia očakáva zjavenie
    synov Božích. Lebo stvorenie je podriadené márnosti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale
    pre toho, ktorý ho podriadil, v nádeji, že aj samo stvorenie bude oslobodené od služby po-
    rušenia v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenie spolu vzdychá a spolu
    bolestí ako v pôrode až doteraz.“ (Rimanom 8:19-22) Počujem vzdychanie, stonanie, bo-
    lesť a plač stvorenia, alebo len plačkám nad svojimi vlastnými problémami?

    „Počuj moju modlitbu, Hospodine; nakloň ucho k môjmu volaniu o pomoc! Nemlč na moje
    slzy.“ (Žalm 39:13)

    „Zober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie sú zapísané v Tvojej kni-
    he?“ (Žalm 56:9)

    Dobrý Pastier chce zobrať tvoje slzy do svojej nádoby, ale aj tých, ktorí hynú a nepoznajú
    Jeho!!!

    Šalom,
    Stanislaw Gawel
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9