Page 5 - Bratstvo202111
P. 5

Milí priatelia,
    v mysli sa mi v polospánku pred zobudením vyjavil obraz nášho Pána. Videl som Ho ako preží-
    va úzkosti duše, je v agónii a modlí sa nad hrôzami, ktoré Ho čakali pri vykúpení ľudstva.
    V tomto čase zármutku potreboval pri sebe tých, ktorých nazýval priateľmi, aby sa za Neho
    modlili v tejto najtemnejšej hodine. Ale, beda, oni nepochopili vážnosť situácie a namiesto toho
    zaspali. Hoci zaspali v Getsemane, zobudili sa v „pekle“, v prítomnosti hučiaceho davu nená-
    vistníkov, náboženských nespokojencov, podporovaných ozbrojenou políciou a hrôzu vyvolá-
    vajúcich vojakov, ktorí ich tam napadli. Za okamih sa ich spomienky na nádherné spoločenstvo
    a službu zmenili na nočnú moru.

    LEKCIE Z MESIÁŠOVÝCH DNÍ
    Nemohol som si pomôcť, ale uvidel som paralelu so situáciou, v ktorej sa my dnes nachádza-
    me. Zatiaľ čo tisícky tisícov kresťanov prežívajú agóniu v „Getsemane“ prenasledovania a mar-
    týrstva, väčšia časť Západnej cirkvi ľahtikársky podriemkava v Disneylande ich chcenej viery,
    v ktorej je Boh akýsi Santa Klaus a dá im to, čo si žiadajú a vytrhne ich, keď prídu problémy.
    My sa teraz tiež prebúdzame v pekle, kde sa desíme, že zavíjajúci dav globalistov prevracia
    demokraciu na diktatúru a dáva protiteroristickej polícii moc stať sa teroristami, ktorí terorizujú
    presne tých ľudí, ktorých mali chrániť!

    LEKCIE Z HISTÓRIE
    Tu sme sa už raz nachádzali. Ako sa schyľovalo k 2. svetovej vojne šírili nacisti krutovládu
    prostredníctvom GESTAPA hrôzu vyvolávajúcich jednotiek SS v r.1939, zatiaľ čo nemecká
    cirkev ako vo sne kráčala do pekla. Prebudili sa do nočnej mory holokaustu, za ktorý prišlo
    každé pokánie príliš neskoro. Lebo nechceli veriť
    tomu, čo videli a počuli, rozmohlo sa zlo, pretože
    dobrí kresťania neurobili nič.

    (Preklad z obrázka, pozn. prekl.) Milí globalisti, My
    ľudia sme si prezreli váš návrh na Veľký Reset
    a s poľutovaním vám oznamujeme, že ho budeme
    musieť tentokrát odmietnuť. Hoci nás váš nezáväz-
    ný pokus Nového svetového poriadku zaujal, roz-
    hodli sme sa, že namiesto toho ideme za “Veľkým
    prebudením”. S úctou, Vaše ľudstvo.

    Pri nás ešte nie je neskoro. Ešte je tu čas sa modliť
    – dnes je určite viac modliacich sa ľudí, než kedy-
    koľvek predtým v dejinách sveta. Aj nenáboženskí
    ľudia sa modlia, aj nekresťania sa modlia, ako to
    vidíte na tomto obrázku, kde sa modlia stovky ľudí v

                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10