Page 9 - Bratstvo202111
P. 9

JE CHANUKA PRE KRESŤANOV?

    Kresťania väčšinou nie sú zástancami Chanuky, pretože to nie je biblický sviatok. Napriek tomu aj
    Ješua slávil tento sviatok. Ján 10:22-24: "A bola slávnosť obnovenia chrámu v Jeruzaleme, a bola
    zima. A Ježiš sa prechádzal v chráme, v dvorane Šalamúnovej. Vtedy ho obstúpili Židia a hovorili
    mu: Dokedy budeš držať našu dušu v napnutí? Ak si ty Kristus, povedz nám to otvorene!"

    V Biblii môžeme čítať historické záznamy o iných biblických sviatkoch, a preto viac rozumieme,
    prečo sa tieto sviatky oslavujú. Ale pretože v Biblii nie je historická správa o Chanuke, chcem sa s
    vami podeliť o tento fantastický príbeh detailnejšie. Potom si môžeme načrtnúť niekoľko lekcií na
    základe tohto príbehu o vysvätení a svetle.

    BIBLIA VERZUS SVETOVÝ SYSTÉM

    Príbeh o Chanuke sa stal vďaka tomu, že v minulosti existoval sýrsko-grécky vládca menom Antio-
    chos IV. Bol to pravdepodobne jeden z najväčších protižidovských, protiizraelských a proti Bohu
    zameraných vodcov v histórii. Bolo niekoľko sýrskych kráľov menom Antiochos. Tento si vybral na
    odlíšenie titul Epifanes, čo v gréčtine znamená "zjavený Boh". To naznačuje jeho aroganciu voči
    jedinému Bohu Biblie. Antiochovi protivníci ho pre jeho krutosť posmešne volali Epimanes, čo zna-
    mená šialenec.

    Antiochos IV. prišiel na scénu v r. 175 pred n. l.. Usiloval sa o zosilnenie Seleukovskej ríše zneuži-
    tím gréckej kultúry krutými praktikami, špeciálne proti Izraelu a proti Božiemu ľudu. Táto pohanská
    kultúra prišla na územie Alexandra Veľkého už 170 rokov predtým, ale jej uplatnenie v praxi bolo
    viac-menej dobrovoľné, až kým Antiochos nešiel na svoje ťaženie za účelom vyhubiť judaizmus
    a nahradiť ho helenizmom. Po jeho smrti, jeho syn Antiochos V. pokračoval v otcových bojoch proti
    Makabejčanom, až kým Makabejčania vojnu celkom nevyhrali.

    V Zachariášovi 9:12-13 sa píše, že budú vzbudení synovia Siona proti synom Grécka.

    "Navráťte sa do pevnosti, väzni nádeje! Aj dnes oznamujem: Dvojnásobne ti nahradím. Lebo si
    napnem Júdu, naplním lučište Efraimom a zobudím tvojich synov, Sione, proti tvojim synom, Java-
    ne (v anglickom preklade Biblie je slovo Grécko, pozn. prekladateľa) a učiním ťa ako meč hrdinu."

    Tento konflikt medzi hebrejskou a gréckou kultúrou pretrváva v Izraeli ešte stále aj v 20. storočí.

    Alexandrove metódy, ako priniesť helenistickú (grécku) kultúru do podmanených národov, sú po-
    dobné dnešným moderným okupačným metódam - podporovať obchod, hry a kultúrne podujatia,
    zatiaľ čo sa veľa okupačných vojakov usadilo s miestnymi dievčatami. Zo začiatku Židia neboli príliš
    diskriminovaní novým poriadkom. Ešte aj pozvali Alexandra do Jeruzalema a veľa malých chlapcov
    bolo počas prvého roku jeho vlády pomenovaných podľa neho.

    Po Alexandrovej smrti bolo jeho kráľovstvo rozdelené medzi dvoch jeho vojnových generálov, ktorí
    sa volali Seleukos a Ptolemaios. Do Seleucie patrila Malá Ázia a Sýria a do Ptolemaicie patril


                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14