Page 10 - Bratstvo202208
P. 10

Milí priatelia Izraela,

        Výzva k praktickej pomoci pre Ukrajinu stále pokračuje.

           Môžete prispieť finančne na tento projekt,
             ktorého cieľom je pomôcť aj tým,
        ktorí zostali na Ukrajine a nestihli alebo nemohli odísť,
         a ktorí zostali „doma“ a pomáhajú svojim blížnym.

            Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli.
         Buďte požehnaní v skutkoch lásky a milosrdenstva.

        Variabilný symbol projektu „POMOC UA“ je „2022“.
        Čísla účtov na zaslanie finančného príspevku sú uvedené    10
   5   6   7   8   9   10   11   12