Page 8 - Bratstvo202208
P. 8

6. Vonkajšia bezpečnosť: „Tohoto dňa začnem dávať tvoj strach a tvoju bázeň na ľudí pod
    celým nebom. Tí, ktorí počujú zvesť o tebe, budú sa triasť a budú sa svíjať od strachu pred
    tebou.“ (Dt 2:25). Rôznym spôsobom sa v týchto dňoch napĺňa toto zasľúbenie.

    ·  Vzdávame Ti chválu, že po 74 rokoch hrozieb a vojen, Izrael existuje a prosperuje
      (Jer 31:35-37; Am 9:13-15).
    ·  Zväčši paranoju a strach Boha Izraela (Mossadu, špiónov a tajnej služby) medzi
      iránskymi vojenskými a politickými vodcami (Gn 35:5; 2Kron 17:10).
    ·  Použi si paranoju a strach ku chybám iránskych lídrov v geo-politike (Ž 76:12).
    ·  Pane, to isté nech sa deje aj lídrom Hizballáhu (Ž 35:4, 26).
    ·  Odhaľ a znič všetky démonické plány Iránu a jeho partnerov proti Izraelu (Ž 33:10-
      11; 139:11-12).
    ·  Zmar všetku komunikáciu, vnútornú a externú, medzi nepriateľmi Siona (Ž 129:5).
    ·  Nech sú izraelské tajné služby na vrchole a nie na chvoste (Dt 28:13).
    ·  Povstáva globálne osočovanie Izraela ako na apartheid, preto nás veď Pane k mod-
      litbám, ktoré nie sú proti naplneniu Tvojich proroctiev (Zach 12:2-3, 9; 14:1-3).

    7. Spasenie: V minulosti (v mesiaci Av) prišlo mnoho pogromov a nešťastí na Židovský ľud
    - zničenie prvého a druhého chrámu v Jeruzaleme, vyhostenie židov z Anglicka (1920),
    Španielska (1492), konečné riešenie židovskej otázky v čase nacizmu a ďalšie.

    ·  Pane, nech sa raduje Izrael v strede strádania a trápenia pretože Ty si „veľký vo
      svojej vernosti.“ (Nár 3:23)
    ·  Nech všetky zasiate semienka do židovských sŕdc prinesú viac ovocia v tejto sezó-
      ne (1Kor 3:5-9).
    ·  Vylej svoj dar odpustenia na Svoj ľud, ktorí sa navrátil do zeme v tomto čase
      (Nár 5:21).
    ·  Zachráň mnohých zo Židov, ktorí urobili aliju v roku 2022 (Jer 32:37-40).
    ·  Abba, prosíme Ťa vo svojej milosti, zjav Mesiáša všetkým preživším Holokaustu
      a ich rodinám (Ž 107:14-16).
    ·  Pane, zázračne zachráň politikov, ktorí budú viesť Izrael po voľbách (Jer 31:7).
    ·  Mesiáš, vystav Telo Izraela, aby mohli učeníkovať nových obrátených (2Tim 2:1-3).
    ·  Nech povstanú príhovorcovia z Tela Mesiáša za spasenie Izraela (Jer 31:7).

    Modlitebné témy príhovorcov za Izrael.

     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12