Page 9 - Bratstvo202208
P. 9

Milí priatelia Izraela,

    V Chuste náš priateľ Voloďa, predseda Židovskej náboženskej obce, má plno práce s aktivitami
    v rámci komunity. Sláva Bohu za milosť a vďaka za sponzorov, ktorí prispievajú na jedáleň pre ko-
    munitu. Po každom šabate si môžu spolu sadnúť a najesť sa.
    Keď sa spolu stretneme, tak je o čom sa rozprávať. Modlíme sa za to, aby sa Boh Izraela oslávil
    a zjavil Svojmu ľudu. Mnohí sú utrápení a majú starosť, čo bude ďalej. Vojna neutícha a životné
    podmienky sa zhoršujú. Ako prežiť? Kde získať lacnejší chlieb?

    Stretli sme aj tých, ktorí museli odísť zo svojich do-
    movov kvôli vojne. Mali sme možnosť sa s nimi po-
    rozprávať a povzbudiť ich. Ponúkli sme im aj pomoc,
    keď budú potrebovať.

    Modlite sa za nás, aby sme mali múdrosť a vedenie
    Duchom a prinášali živé evanjelium na každé miesto,
    kde vstúpi naša noha.

    Buďte požehnaní a bdelí a očakávajme dobré od
    Otca svetiel.

    Šalom

    Jozef Janits
    Chevra tím

                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12