Page 7 - Bratstvo202208
P. 7

4. IDF: Je pre nás potešením vidieť, ako sa napĺňa Božie Slovo o obnove Izraela s Eze-
    chiela 37:10 a vytvorením izraelskej „skutočne veľkej armády“.

    ·  Pane, prosíme Ťa, aby prechod medzi súčasným veliteľom IDF Kochavi a novým
      na začiatku roka 2023 bol efektívny a pokojný (SK 1:23-26).
    ·  Abba, ochraňuj a požehnaj všetkých vojakov, ktorí strážia Tvoi národ (Iz 41:13-16).
    ·  Prosíme Ťa o špeciálnu ochranu, odvahu a múdrosť pre izraelské roty, ktoré operu-
      jú v oblasti Gazy proti hrozbám Islamskému džihádu v Palestíne (Ž 44:4-8).
    ·  Pomaž všetkých lídrov IDF, aby im vojaci dôverovali a nasledovali v boji
      (1Kron 11:11).
    ·  Pokračuj dávať Izraelu najnovšie zbrane a vojenské systémy (Ž 31:2).
    ·  Nech má Izrael múdrosť, s kým sa má zdielať so svojím vojenským pokrokom
      (Iz 39:1-7)
    ·  Vylej svojho Ducha na všetkých veriacich vojakov - židov i pohanov a daj im odva-
      hu a istotu v Teba, kedykoľvek si ich použiješ (1Kor 12:7-11).
    ·  Daj milosť a navzájom spoj veriacich vojakov do skupín (Mk 6:7).

    5. Vnútorná bezpečnosť: Počet teroristických útokov rastie, avšak aj reakcia Izraela proti
    nim je agresívnejšia. Pokiaľ Izrael nebude mať suverenitu nad územím západne od Jordá-
    nu - nebude pokoj a bezpečnosť, o ktorej čítame v Ezechielovi 38:8 a 11b.

    ·  Pane, Ty hovoríš vo svojej Tóre, že si prisahal dať Izraelu túto zem, a preto Ťa pro-
      síme, aby si zorganizoval okolnosti tak, že sa to naplní v týchto dňoch (Dt 1:8, 35;
      2:24, 31; 3:18, 20).
    ·  Povzbuď izraelských politikov a vojenských lídrov slovom: „Nože vidz, Hospodin,
      tvoj Bôh, dal pred tebou zem, vyjdi hore a zaujmi dedične, tak ako hovoril Hospo-
      din, Bôh tvojich otcov, o tebe. Neboj sa ani sa nestrachuj!“ (Dt 1:21)
    ·  Povedz budúcej vláde Izraela nech naďalej budujú Judeu a Samáriu (Iz 44:24-26;
      Jer 31:3-5).
    ·  Zabráň izraelskej dočasnej vláde k súhlasu vytvorenia Palestínskeho štátu
      (Joel 3:1-2).
    ·  Pane, povstaň a bráň Svoj národ rozptýlením nepriateľa Izraela - Hamas a Pales-
      tínsky džihád (Ž 68:1, 30).
    ·  Nech povstane chaos medzi palestínčanmi v Judei, Samárii a Gaze (Ž 55:9;
      Prís 10:12).
    ·  Pane, zachráň mnohých tínejdžerov v Gaze pred vstupom do samovražedného
      tímu (Iz 61:1-2).
    ·  Zachráň mnohých palestínčanov. Nech sa obráti nepriateľ k Božej rodine
      (Ef 2:11-19).                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12