Page 2 - Bratstvo202208
P. 2

Slovo na úvod ............................................................................. strana 3     Príhovorcovia za Izrael ................................................................ strana 5


     Správy z diaspóry ....................................................................... strana 9


     PKPI 2022 ................................................................................... strana 11    Aktuálne projekty:                 Kontaktná adresa:

    Projekt „POMOC UA“  variabilný symbol 2022     CHEVRA
    Projekt „Nádej“    variabilný symbol 777     Národná 10
    Projekt „Liečebný pobyt“  variabilný symbol 1033  010 01 Žilina
    Projekt „Sanitka“   variabilný symbol 85000    Slovensko
    Projekt „Kamila“   variabilný symbol 2019
    Projekt „Jenni“    variabilný symbol 222     www.chevra.sk
    Projekt „Chlieb života“  variabilný symbol 18  e-mail: chevra@chevra.sk
                           tel./fax: +421 (41) 56 40 536
        Číslo bankového účtu        Číslo bankovního účtu
        pre Slovenskú republiku        pro Českou republiku
     Československá Obchodní Banka, a.s.,  Československá Obchodní Banka, a.s.
       číslo účtu: 107656253 / 7500     číslo účtu: 180773659 / 0300
     IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253  IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659


             Kalendár našich podujatí:

       PKPI - Prorocká konferencia priateľov Izraela
                18 - 21 / 08 / 2022
             Stretnutie priateľov Izraela
                17 - 18 / 09 / 2022
   1   2   3   4   5   6   7