Page 4 - Bratstvo202209
P. 4

Buď si istý, že Boh ťa ochráni vo veciach Jeho povolania a naplňovania Jeho vôle a žiaden nástroj
    ťa v tom nezastaví (Izaiáš 54:17), lebo On táborí vôkol teba: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých,
    ktorí sa ho boja a vytrhuje ich.“ (Žalm 34:8) Tvoj život nebude skrátený, lebo Nebeský Otec dáva ti
    dostatok času, aby si naplnil Jeho vôľu na zemi. Ježiš hovorí: „...Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas
    je vždycky hotový.“ – Ján 7:6 On presne spoznal moment keď sa priblížil čas naplnenia vôle Otcovej
    – „...Môj čas je blízko...“ (Matúš 26:18)

    Nebeský Otec je tvojim strážcom, nedopusti, aby sa tvoja noha potkla o kameň, aby si padol a keď
    padneš On ťa znova pozdvihne a povedie na miesta na ktorých On ťa chce mať – „Lebo i keď se-
    dem krát padne spravodlivý, predsa povstanie.“ (Príslovia 24:16)

    Nech ruka Nebeského Otca spočíva pevne na každom z nás a Jeho dielo sa plní skrze nás!

    „Obkľúčil si ma odzadu i odpredu a položil si na mňa svoju ruku.“ (Žalm 139:5)

    Šalom, Stanislaw Gawel
    Verím, že toto je obdobie spravodlivosti – spustený covidom, ktorý si Boh použil na odhalenie skry-
    tej stratégii nepriateľa. Nikdy v histórii nebola taká armáda mužov a žien, ktorí ochotne riskovali svoj
    život za spravodlivosť. Odkedy sme vstúpili do tohto obdobia spravodlivosti musíme v modlitbách
    očakávať, že sa to týka aj nás (všetkých z nás), a Boh nás ochráni pred každou nespravodlivosťou,
    ktorá bola učinená proti nám, a uzdraví nás zo všetkých zranení a umocní nás novým Svätým oh-
    ňom. Staneme sa prsteňom ohňa na zemi, ktorá zatlačí tmu späť namiesto, aby nás tma prevalco-
    vala! Toto slovo horí v mojej duši.
    Pastor Werner Oder

    Boh jedná s každou nespravodlivosťou spáchanou covidovou elitou na ľuďoch v národoch sveta.
    Preto môžeme prehlásiť nad Slovenskom a národmi sveta Źalm 67.
    „Bože, zmiluj sa nad nami a požehnaj nás! Daj svietiť u nás svojej tvári! Sélah. Aby znali na zemi
    tvoju cestu, vo všetkých národoch tvoje spasenie. A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť
    všetky národy. Ľudia sa budú radovať a budú plesať, lebo budeš spravedlivo súdiť národy a spravu-
    júc ľudí povedieš ich na zemi. Sélah. Národy ťa budú chváliť, Bože; budú ťa chváliť všetky národy.
    Zem vydá svoju úrodu, a bude nás žehnať Bôh, náš Bôh. Bôh nás bude žehnať, a budú sa ho báť
    všetky konce zeme.“
    Stanislaw Gawel


     4
   1   2   3   4   5   6   7   8