Page 6 - Bratstvo202209
P. 6

·  Pane Bože, Izrael vstúpil do zasľúbenej zeme ako potvrdenie Tvojej zmluvy a slova
      ich otcom a my Ťa chválime, že to môžeme vidieť v týchto dňoch (Jer 30:3, 18-22;
      31:1-5).
    ·  Nech rozpozná nová vláda, aká dôležitá je zem Izraela pre Teba. Nech sa rozšíri
      suverenita na celom území - zvlášť nad západným Jordánom (Joel 3:1-2).
    ·  Ukáž Izraelu, ako má jednať s radikálnymi izraelskými Arabmi a Židmi, ktorí chcú
      zničiť Izrael a zabíjať Židov (RIm 13:1-4).
    ·  Pane, prosíme Ťa o zázrak, ktorý zachráni mnohých izraelských Arabov a Palestín-
      čanov a obráti ich na milovníkov Siona (Iz 60:1-3, 9; Jer 12:14-17).
    ·  Vzhľadom na zvýšenie teroristických útokov v krajine, povstaň Adonai ako jediný
      večný ochránca (Ž 121:4).
    ·  Ochraňuj tých, ktorí poskytujú izraelskej armáde informácie a nedaj im, aby boli
      podvedení (2Tim 3:13).

    4.  Vonkajšia bezpečnosť: Čína pomohla Iránu finančne a teraz prechádza ekono-
      mickou krízou, a tiež suchom, teplotnými vlnami, obrovskými požiarmi a nedostat-
      kom potravín. Rusko pomohlo Iránu, a teraz je vo vojne, ktorá ju zaťažuje ekono-
      micky, masívne počty mŕtvych a zničená celosvetová prestíž. Mnohé krajiny v EÚ
      a Veľká Británia obchodovali s Iránom a dnes sa ich ekonomiky, spoločnosti a eko-
      lógie rúcajú. Bývalý prezident Obama posunul iránsku jadrovú dohodu, a dnes
      Amerike vládnu nespravodliví vodcovia, ako aj sú mnohé výtržnosti, záplavy, su-
      chá, rastúci vplyv LGBT atď.

    ·  Pane Bože, vyuč telo Kristovo, že keď národy pomáhajú inému národu, ktorý otvo-
      rene deklaruje zničenie Tvojho ľudu - Ty to berieš veľmi vážne (Iz 34:1-8).
    ·  Usmerni veriacich, aby stály v medzere pre svoje národy - v modlitbách za milosť
      (Ez 22:30-31).
    ·  Nech viac a viac kresťanských spoločenstiev žehná Izraelu a modlia sa za svoje
      vlády (Nm 23:9b).
    ·  Vytrhni zvod teórie náhrady v Tvojom tele a vymeň ho za lásku k Tvojmu Slovu
      a Tvojmu ľudu (Rim 15:26-27).


    Modlitebné témy príhovorcov za Izrael.     6
   1   2   3   4   5   6   7   8