Page 8 - Bratstvo202209
P. 8

Milí priatelia Izraela,

    Boli sme opäť na Ukrajine a navštívili sme z ľudu Izraela, ktorým vždy prinášame kúsok Svetla náš-
    ho Mesiáša. Naša návšteva u Petrovickej v Chuste bola výnimočná, pretože oslavovala 96 rokov.
    Wow! V takom veku a používa smartmobil a sociálne siete, a komunikuje so svetom. Jej vitalita bola
    úžasná.

                (Oslávenkyňa s mobilom v ruke)

    Mali sme požehnaný čas. Po skončení oslavy sme sa mohli ešte rozprávať s Valerim Petrovickym
    (jej synom), ktorý teraz býva s mamou a pomáha jej. Ako sme stáli vonku pred domom, tak som sa
    spýtal, či ho niečo nebolí. On povedal: „bolí ma päta a ide o dva dni k lekárovi“. Modlili sme sa
    v mene Ješua a bolesť odišla. Bol milo prekvapený, ale povedal jednu vec: „počkám ešte dva dni
    a uvidím, či to odišlo“.

    Uvedomil som si, koľko krát aj my sami, veriaci v Mesiáša, reagujeme podobne na Božie uzdrave-
    nie. Či naozaj som uzdravený? Je to výzva, aby sme verili v Boha zázrakov, boli vďační a v modlit-
    bách zvelebovali Jeho meno.

    Nech tieto okamžiky Svetla Ješuu zazvonia ako zvony v srdciach Jeho ľudu v diaspóre a zatúžia
    poznať pravdu po živom a vzkriesenom Mesiášovi. Nech sa prednášajú naše modlitby za Jeho ľud
    a oslavujme Boha Izraela: „...lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky“ (Ž 136:1).

    Buďte požehnaní, ktorí žehnáte Izraelu a nech sa rozmnoží vaša radosť a hojnosť v živote.

    Šalom

    Jozef Janits, Chevra tím
   3   4   5   6   7   8